Instalacje kasetowe wg standardu europejskiego

Sprzęt do wyrobów z żelbetonu

Przeznaczenie

Instalacje kasetowe (IK) do formowania pionowego (wg standardu europejskiego) są przeznaczone do produkcji jednowarstwowych paneli ściennych i płyt stropowych bez przestrzeni pustych.

IK dzielą się na strony L i R, składają się z części centralnej – stacjonarnej, części szeregowych i bocznych części ruchomych. Pracuje albo cała instalacja albo części L-R oddzielnie.

Boczne ruchome części są wyposażone w drążki i siłownik hydrauliczny, które zaciskają całą kasetę po złożeniu i są napędzane. Ruch odbywa się na szynach prowadzących. Praca z przedziałami odbywa się na przemian. Ruchoma część odjeżdża niezależnie, otwierając pierwszą komorę. Po wykonaniu, na przykład, rozszalunkowania i wyjęciu produktu, ona się zamyka i to samo dzieje się z drugą, trzecią itp. Odległość robocza między przedziałami wynosi 1200 mm, co pozwala szybko wykonać nowe nastawy i jest kluczową cechą tego typu maszyn.

Możliwe jest wytwarzanie różnych rodzajów paneli ściennych (z otworami okiennymi, drzwiowymi), co osiąga się poprzez zastosowanie burt magnetycznych.

Do formowania jednocześnie dwóch produktów na jednej powierzchni roboczej stosowane są pionowe burty rozdzielcze, które są mocowane do gniazd dolnej burty, a w górnej części – w kasecie. Są one wyposażone w specjalną silikonową uszczelkę, aby zapobiec wyciekowi mleka betonowego i tworzeniu się równych krawędzi produktu. Wybór takiego materiału wynika z jego odporności termicznej, która jest niezbędna ze względu na wysoką temperaturę oleju termicznego, sięgającą 140-190°C.
Przestawiana dolna burta umożliwia formowanie wyrobów o grubości 80, 100, 120, 140, 160, 180 i 200 mm. Taki szeroki zakres rozmiarów pozwala stosować kasety do produkcji paneli ściennych domów różnych serii.

Aby uszczelnić beton wewnątrz każdej kasety pasami – górnym i dolnym – instalowane są wibratory podwieszane. Pasy działają osobno, co zapobiega osadzaniu się gruzu w betonowym produkcie. Przewidziano okna technologiczne do ich konserwacji.
Specjalnie dla tego typu IK opracowano system sterowania trybem obróbki cieplno-wodnej (OCW). Dzięki wdrożonym rozwiązaniom pełny cykl OCW mieszanki betonowej udało się skrócić do 8 godzin zamiast tradycyjnych 12.

Scentralizowane sterowanie układami hydraulicznymi, wibracjami, CWO odbywa się z tablicy zainstalowanej na centralnej części IK. Panel dotykowy wyświetla informacje o wszystkich parametrach IK oddzielnie w sekcjach: tryb CWO i jego ustawienia, stan cylindrów hydraulicznych, wibracje, położenie tarcz (otwarte/zamknięte). Osobno na platformie serwisowej, która wchodzi w skład podstawowego wyposażenia IK, zainstalowana jest szafa sterownicza wibracji.

Structural feature

2
8
7
6
5
4
3
2
1
Komora środkowa
jest stałym nieruchomej wspornikiem całej instalacji kasetowej (IK).
Szafa sterownicza
Hydrauliczny układ odcinający
Platforma serwisowa
Zapewnia dostęp do górnej części kaset, co jest niezbędne podczas wylewania mieszanki betonowej i do wydobycia produktu żelbetowego.
Kaseta
Płaszczyzna formowania
Motoreduktor
Szyny i panel szafy sterowniczej

Dane techniczne

Długość gotowego produktu
3-9 m
Wysokość
2,5-3,3 m
Grubość
80-200 mm
Ilość miejsc kasetowych
5-20
Ilość formowanych produktów
2 w jednej kasecie
Wibracje
do 200 Hz
Chłodziwo
olej termiczny, woda, para
Liczba cykli produkcyjnych
1-2 dziennie (w zależności od chłodziwa)
Sterowanie
stacjonarne i/lub zdalne
Rozstaw kaset otwartych
1200 mm

Zalety

Wysoka wydajność
Produkcja do 20 paneli na 1 cykl.
Oszczędność powierzchni produkcyjnych
dzięki pionowemu formowaniu oszczędzana jest przestrzeń.
Produkty spełniają wymagania GOST
idealnie gładkie powierzchnie wymagające dodatkowej obróbki.
3 opcje chłodziwa
olej termiczny, woda, para.
Szybka zmiana nastaw
dostęp do powierzchni formującej.

Cena, czas produkcji i dostawa

Informacje na temat ceny i terminów produkcji można uzyskać u specjalistów fabryki pod numerem +7 (81153) 6-10-05 i pod adresem e-mail info@m-konstruktor.ru.

Dostawa produktów odbywa się we wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej, a także w krajach Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej. Wysyłka jest możliwa transportem drogowym, kolejowym lub morskim.

Nowość

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz wskazując rodzaj potrzebnych produktów i terminy wykonania. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą wykorzystując podane dane kontaktowe!