M-Konstruktor

Formy do odlewów metali i sprzęt do wyrobów z żelbetonu

Nadajemy metalowi kształt, który Państwu pasuje!
M-KONSTRUKTOR

Formy do odlewów metali i sprzęt do wyrobów z żelbetonu

Nadajemy metalowi kształt, który Państwu pasuje!

Zakres zastosowania

Produkujemy formy metalowe do budynków mieszkalnych i przemysłowych.
Produkujemy formy metalowe do odlewania studni KS (pierścień do studni), KKS (pierścień do komunikacji), rur do mikrotunelowania i innych obiektów infrastruktury miejskiej.
Produkujemy formy metalowe do produkcji ogrodzeń drogowych, płyt PDN (płyta drogowa naprężona drogowa), PAG (płyta lotniskowa gładka) i innych obiektów infrastruktury drogowej.
Produkujemy formy metalowe dla obiektów infrastruktury inżynieryjnej.
Oferujemy formy metalowe do wykonywania posadzek szczelinowych, murów oporowych, pomieszczeń gospodarczych w sektorze infrastruktury rolniczej.
Produkujemy formy metalowe do odlewania tetrapodów i innych obiektów ochrony wybrzeża.

    Blog