Formy metalowe do podłóg szczelinowych

Formy do odlewów metali

Obszary stosowania podłóg szczelinowych

Podłogi szczelinowe – to posadzki rusztowe, szeroko stosowane w rolnictwie.
W gospodarstwach hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu betonowe podłogi szczelinowe są stosowane w jakości rusztów tunelowych, które umożliwiają utrzymanie zwierząt gospodarskich w stanie suchości i czystości. Są to konstrukcje inżynierskie o dwóch poziomach. Na poziomie pierwszym zorganizowana zostaje odpowiednia przestrzeń życiowa dla pogłowia. Drugi poziom jest przeznaczony do odprowadzenia odpadów odzwierzęcych.

Jednak betonowe podłogi szczelinowe z powodzeniem obecnie są stosowane w gospodarstwach uprawy grzybów. Oni są stosowane jako ruszty tunelowe, na których zostaje poukładane podłoże odżywcze do pasteryzacji.
Podłogi szczelinowe, zależnie od zakresu stosowania, posiadają odmiany oraz różnią się według gabarytów, wysokości i wielkości szczelin.

Nasza firma oferuje formy metalowe do produkcji podłóg szczelinowych o różnych wymiarach i o różnorakim przeznaczeniu, o szerokości szczelin od 10 do 20 mm. Wykonujemy produkty na zamówienie wg kreśleń klienta, jak również wg projektów własnych, którzy powstały na podstawie specyfikacji technicznych i wymagań klienta.

Właściwości konstrukcyjne form metalowych

Do tworzenia betonowych podłóg szczelinowych nadają się następujące rodzaje form metalowych:
  • jednomiejscowe i wielomiejscowe;
  • wyposażone w układ wibracyjny;
  • z użyciem metalowych/plastikowych utworzycieli otworów;
  • formy do odlewu z użyciem mokrego betonu lub zautomatyzowanej linii do produkcji półsuchego betonu.
Nasza firma produkuje wszystkie powyższe opcje o różnych parametrach długości i szerokości szczeliny. Sekcje betonowe, tworzone z użyciem naszych form, są konstrukcyjnie sztywne, mocne, gładkie oraz zachowują swoje właściwości fizyczne w ciągu całego okresu eksploatacji.

Formy metalowe do podłóg szczelinowych w gospodarstwach uprawy grzybów

Do podłóg szczelinowych, które są stosowane w gospodarstwach uprawy grzybów, stawiane wysokie wymagania, dotyczące gładkości konstrukcji. Wszelkie nierówności mogą spowodować rozerwanie tkanki, użytej do utrzymania podłoża gruntowego i grzybowego.

Tylko idealna gładkość powierzchni formującej pozwala nam wytwarzać równe produkty o wysokiej jakości.
Formy do odlewu mocnych sekcji betonowych są wykonywane z walcowanych metali o wysokiej jakości, dzięki nabyciu materiałów od sprawdzonych dostawców. Pracujemy według ogólnie przyjętych standardów, stosowanych w Rosji i w Krajach UE.

W celu przyspieszenia procesu produkcji, zagęszczania mieszanki betonowej i zapobiegania powstania pustych przestrzeni na powierzchni wyrobu betonowego, formę metalową można wyposażyć w ramę wibracyjną na sprężynach. Wtedy gotowe posadzki rusztowe są bardziej wytrzymałe, mocne oraz nie wymagają dalszego oczyszczenia.

Formy metalowe do podłóg szczelinowych w gospodarstwach chowu zwierząt

Ze względu na niższą przyczepność tworzywa sztucznego i betonu, demontaż szalunku gotowego produktu jest łatwiejsze, a powierzchnia z tworzywa sztucznego nie wymaga dodatkowej obróbki z zastosowaniem specjalnego składu.

W produkcji form metalowych stosujemy precyzyjne maszyny do cięcia plazmowego, maszyny CNC. Umożliwia to ścisłe przestrzeganie proporcji części, podanych w dokumentacji.

Nasza firma gwarantuje jakość naszych produktów, w czym już się przekonali, nie tylko klienci z Rosji, ale również z Krajów UE.

Zaleta

Projekt własny
"M-Konstruktor" oferuje produkcję form do podłóg szczelinowych własnego projektu zgodnie z ustalonymi normami technicznymi.
Wysoka jakość
Kontrola przeprowadzana na każdym etapie produkcji form metalowych pozwala zagwarantować wymaganą jakość wyrobów metalowych.
Indywidualne podejście
Formy do podłóg szczelinowych są produkowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami technicznymi klienta i mogą posiadać elementy do tworzenia przestrzeni pustych z tworzywa sztucznego lub metalu.

Cena, czas produkcji i dostawa

Informacje na temat ceny i terminów produkcji można uzyskać u specjalistów fabryki pod numerem +7 (81153) 6-10-05 i pod adresem e-mail info@m-konstruktor.ru.

Dostawa produktów odbywa się we wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej, a także w krajach Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej. Wysyłka jest możliwa transportem drogowym, kolejowym lub morskim.

Nowość

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz wskazując rodzaj potrzebnych produktów i terminy wykonania. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą wykorzystując podane dane kontaktowe!