Formy metalowe do korytek odpływowych

Żelbetonowe korytka odpływowe – przeznaczenie i zastosowanie

Korytka betonowe przeznaczone są do montażu systemów sieci inżynieryjnych, sieci ciepłowniczych, kanałów kablowych i kompleksów budowli odpływowych.Korytka żelbetonowe, przeznaczone do odprowadzenia wód z roztopionego śniegu, wód opadowych lub gruntowych, nazywane są odpływowymi. Żelbetonowe odpływowe korytka stosowane są w budownictwie obiektów cywilnych, przemysłowych i infrastrukturalnych. Zaleta takich korytek to wysoka mechaniczna wytrzymałość i długotrwałość znacznie przewyższająca analogiczne charakterystyki wyrobów z tworzyw sztucznych. Typowe korytko stanowi lany kanał w kształcie litery П, zamknięty z góry stalową lub żeliwną kratą. Odcinki betonowe sieci kanalizacyjnej w zależności od obciążenia obliczeniowego mają różne klasy obciążeń.

Klasyfikacja betonowych korytek odprowadzających wodę

  • A15 (obciążenie do 1,5 t.) – chodniki, drogi rowerowe, strefy parków leśnych, działki przyzagrodowe;
  • B125 (do 12,5 t.) – Drogi i przejazdy tylko dla samochodów osobowych: drogi dojazdowe do domów prywatnych, garaży i parkingi;
  • C250 (do 25 t.) – Stacji benzynowe, serwisy samochodowe, drogi pomocnicze;
  • D400 (do 40 t.) – Tereny przedsiębiorstw przemysłowych, drogi znaczenia międzynarodowego, krajowego i regionalnego, terminale transportowe;
  • E600 (do 60 t.) – Duże obiekty przemysłowe, magazyny, hangary samochodów o dużym tonażu;
  • F900 (do 90 t.) – Porty morskie, porty lotnicze i lotniska, bazy wojskowe.

Od obciążenia obliczeniowego zależą rozmiary wyrobu, grubość ścianek, rodzaj zbrojenia oraz typ kraty ustawianej na korytko. W konstrukcjach korytek z wysokimi klasami obciążeń przewidziany jest otok stalowy z mocowaniem kotwą do wzmocnienia brzegowej podstawy betonowego wyrobu, co pozwala konstrukcji wytrzymywać częste dynamiczne obciążenia bez uszkodzeń.

Formy metalowe do korytek odpływowych

Металлоформы водоотводных лотков
Металлоформы водоотводных лотков
Металлоформы водоотводных лотков
Металлоформы водоотводных лотков
Металлоформы водоотводных лотков
Металлоформы водоотводных лотков

Zakład „M-Konstruktor” specjalizuje się w produkcji form metalowych do produkcji wyrobów żelbetonowych, zdobył bogate doświadczenie, które pozwala nam gwarantować wysoką jakość produkowanych form do wyrobów z żelbetonu.

Konstrukcja form metalowych do korytek odprowadzających wodę zapewnia łatwość rozszalowania, technologiczność wykorzystania, równe powierzchnie gotowych wyrobów na przestrzeni całego okresu eksploatacji formy. Spółka „M-Konstruktor” wytworzy formy metalowe do korytek każdych klas wytrzymałości tak typowych, jak również według indywidualnych wymagań technicznych zamawiającego. Oprócz korytek kanalizacji deszczowej, nasz zakład produkuje korytka paraboliczne do rolniczego i pastwiskowego zaopatrzenia w wodę.

Piaskowniki

Dla tego, żeby korytka odpływowe nie zapychały się piaskiem, mułem i innym śmieciem, w systemie przewidziane są piaskowniki. Dane konstrukcji przeznaczane są do oczyszczania ścieków od cząstek zawieszonych i stosowane są tak na obiektach domów prywatnych, jak również w przedsiębiorstwach przemysłowych, autostradach, portach morskich oraz w gospodarce komunalnej. Konstrukcja piaskowników zapewnia łatwość instalowania i obsługi, a także pozwala wytrzymywać wysokie obciążenia podczas eksploatacji.

Formy metalowe do produkcji piaskowników betonowych

Piaskowniki
Piaskowniki
Piaskowniki
Piaskowniki
Piaskowniki

Wydział konstruktorski spółki „M-Konstruktor” opracowuje formy metalowe w taki sposób, aby zapewnić łatwość transportu, technologiczność procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie zamawiającego, idealną formę najbardziej złożonych powierzchni gotowego wyrobu i zachowanie sztywności konstrukcji formy podczas całego okresu służby. Formy metalowe do piaskowników produkcji zakładu „M-Konstruktor” mają resurs do 500 odlewów.

Wartość form do korytek metalowych oraz piaskowników

Informację dotyczącą wartości i terminów wytwarzania form metalowych do produkcji korytek odpływowych i piaskowników można uzyskać od naszych specjalistów pod numerem telefonu +7 (81153) 6-10-05, a także przez e-mail: info@m-konstruktor.ru. Dostawa form metalowych dokonywana jest do wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej, a także do krajów Unii Eurazjatyckiej i Europejskiej. Możliwa jest wysyłka transportem samochodowym, kolejowym lub morskim; konstrukcja form do wyrobów z żelbetonu produkcji spółki „M-Konstruktor” opracowana jest również w celu przewozu w standartowych kontenerach morskich.