Formy metalowe do korytek i kanałów

Forma korytek УБК -2а

W celu wzmocnienia skarp drogowych są używane płyty żelbetowe, produkowane według serii 3.503.9-78 „Konstrukcje wzmacniające skarp koryta dróg publicznych”. Są to takie płyty, jak: PB05,-8, PB1-16, PB1-20, PŻB3-15, PŻB3-20, PG-5, PG-7.5, PG-10, PG-15, girlanda elastyczna, opór U-1, element konstrukcji kratowej RK-1.

U nas możesz zamówić formy stalowe do każdego rodzaju płyt z obecnej serii. Formy mogą być wielomiejscowe. Liczba miejsc zależy od życzeń Klienta, z uwzględnieniem wygody transportu.

Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów

Forma bloków БК-11а-12а do korytek УБК

Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów
Formy metalowe do korytek i kanałów

Korytka żelbetonowe stosowane są w budownictwie dróg, złożonych budowli inżynieryjnych do układania sieci ciepłowniczych o każdym przeznaczeniu, do układania kanałów kablowych. Możecie Państwo zamówić u nas formy metalowe do jakichkolwiek korytek i kanałów, a także towarzyszących elementów żelbetonowych (nakryć, kostek i innych). Projektujemy i produkujemy formy do wyrobów zgodnie z następującymi normatywnymi dokumentami:

  • Seria 3.006.1-2.87 Prefabrykowane żelbetonowe kanały i tunele z elementów korytkowych - Korytka Л (na przykład, Л4-8);
  • Seria 3.006.1-8 Prefabrykowane żelbetonowe kanały i tunele z elementów korytkowych - Korytka ЛК (na przykład, ЛК 300.40.40);
  • Seria 3.503.1-66 Wyroby prefabrykowane żelbetonowe budowli odpływowych na drogach samochodowych;
  • Elementy budowli odpływowych do drogi kolejowej (korytka międzypokładowe i międzytorowe, nakrywy i inne);
  • Seria 3.407-102 Zunifikowane elementy żelbetonowe podstacji (korytka УБК);
  • i wiele innych