Obracarki palet

Obracarka - to specjalne urządzenie przeznaczone do poziomego formowania płyt betonowych w instalowanych na nim formach metalowych, a także do ich dalszego obracania. Zmiana położenia ładunku w przestrzeni odbywa się dzięki mechanizmowi obrotowemu i hydraulicznemu napędowi obracarki, co umożliwia wygodne i bezpieczne wyciągać wyroby żelbetowych z formy.

"M-Konstruktor" spełnia wymagania GOST 25781-83, GOST 27204-87, GOST 25878-85.

 

URZĄDZENIE I PRACA OBRACARKI PALET

Obracarka palet składa się z następujących głównych jednostek montażowych:

 • Pozycja 1 – Rama Pomocnicza. Jest elementem nośnym obracarki do ustawienia na nim formy metalowej. Rama pomocnicza jest połączona przegubami z belkami nośnymi i siłownikiem hydraulicznym i sztywno (spawanie) z ogranicznikami podłużnej burty.
 • Pozycja 2 – Belki nośne. Są częścią nośną obracarki. Zainstalowane na przygotowanym płaskim podłożu i przyspawane do części montowanych przed betonowaniem. Belki nośne są połączone przy pomocy przegubu z siłownikiem hydraulicznym i spawaną ramą pomocniczą.
 • Pozycja 3 – Ograniczniki wzdłużnej burty formy metalowej. Są elementem ograniczającym instalowane formy metalowe.
 • Pozycja 4 – Cylindry teleskopowe. Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania zapewniają obrót obracarki o określony kąt. Opuszczanie obracarki odbywa się pod własnym ciężarem.
 • Pozycja 5 – Obwód bezpieczeństwa. Zapobiega przewróceniu się obracarki o kąt większy niż maksymalnie możliwy.
 • W zestawie znajduje się również panel sterowania i dwa wyłączniki krańcowe. Wyłączniki krańcowe są wbudowane w obwód jako bezpieczniki. Ograniczają one skrajne dolne i skrajne górne położenie obracarki i włączają się kiedy kąt podniesienia obracarki wynosi 78º. Na ten kąt ustawiony jest obwód bezpieczeństwa obracarki.

 

DANE TECHNICZNE

Nazwa wskaźników  Wartości (nominalne))
КП.00.00.000
Zewnętrzne wymiary obracarki mm, maksymalnie:
długość: 6600
szerokość: 3350
wysokość: 1050
Wymiary powierzchni montażowej obracarki, mm:
długość: 6600±5
szerokość na ogranicznikach podłużnej burty metalowej: 2990±3
szerokość bez ogranicznika: 2930±3
Wysokość ogranicznika, mm: 370±1
Maksymalna masa obracalna, maksymalnie, kg: 16000
Maksymalny kąt obrotu, stopni 78: 78
Wysokość do powierzchni roboczej obracarki, mm: 680
Ciśnienie robocze siłowników hydraulicznych, MPa (kgf/cm2): 16(160)
Masa, kg, nie więcej niż * 3000

 

Tryb pracy z obracarką:

 1. Montaż formy metalowej (z gotowym, wyrobem żelbetonowym, który uzyskał wytrzymałości wystarczającej do rozszalowania) na obracarkę. Mocowanie formy za pomocą zacisków obracarki.
 2. Otwieranie burt formy, mocowanie ich w pozycji otwartej
 3. "Otwarcie" obracarki za pomocą siłowników hydraulicznych
 4. Mocowanie obracarki w położeniu skrajnym otwartym
 5. Wyciągnięcie gotowego produktu z formy metalowej i przeniesienie za pomocą urządzeń podnoszących
 6. Zdejmowanie zaczepów, zamykanie burt formy
 7. Otwarcie zaworu elektromagnetycznego. Opuszczanie obracarki.
 8. Powtarzanie cyklu