Linia do produkcji belek z żelbetonu sprężonych uprzednio

Wyroby z żelbetonu sprężone uprzednio

Konstrukcje z prefabrykowanego żelbetonu, jak również konstrukcje z żelbetonu sprężone uprzednio są podstawą nowoczesnego budownictwa.

W przeciwieństwie do podobnych bez sprężenia, produkty z żelbetonu sprężone uprzednio mają wiele zalet.

W procesie produkcji konstrukcji, zbrojenie o wysokiej wytrzymałości lub lina stalowa jest naciągana, dzięki temu powstaje sprężenie wstępne (czyli, sprężenie przed wpływem obciążeń eksploatacyjnych): rozciągające się w zbrojeniu i ściskające się w betonie. To daje możliwość:

  • zwiększenia odporności na pękanie i trwałość konstrukcji,
  • poprawienia ich właściwości elastycznych (wyroby betonowe dobrze reagują na ściskanie i ugięcie),
  • oszczędzenia metalu (do 40-50%) i ulżenia konstrukcji,
  • odpowiedniego i korzystnego zastosowania konstrukcji dla dużych prześwitów,
  • zapewnienia większego bezpieczeństwa budynku, ponieważ zniszczenie będzie poprzedzone nadmiernym przegięciem itp.

 

Linia do produkcji belek nośnych z żelbetonu sprężone uprzednio obejmuje:

  • Zestaw do napinania liny stalowej lub zbrojenia (opór i opór z możliwością odpuszczania napięcia);
  • Zestaw boków do produkcji belek nośnych z żelbetonu;
  • Paleta i mechanizm ruchu boków (z mechanicznym, elektromechanicznym lub hydraulicznym napędem);
  • Odcinacze długości.
Linia do produkcji belek z żelbetonu sprężonych uprzednio
Linia do produkcji belek z żelbetonu sprężonych uprzednio
Linia do produkcji belek z żelbetonu sprężonych uprzednio
Linia do produkcji belek z żelbetonu sprężonych uprzednio
Linia do produkcji belek z żelbetonu sprężonych uprzednio
Linia do produkcji belek z żelbetonu sprężonych uprzednio

Linia do produkcji belek nośnych z żelbetonu sprężone uprzednio

"M-Konstruktor" oferuje boki do produkcji belek nośnych z żelbetonu sprężone uprzednio. W połączeniu z oporami do napinania zbrojenia (można je również zamówić w naszym zakładzie), stanowią one zestaw do produkcji sprężonych uprzednio wyrobów betonowych.

Długość standardowego zestawu wynosi 12,5 m. Formuje się w nim 12-metrową belkę. Jeśli to jest konieczne, aby produkować kilka wyrobów betonowych w tym samym czasie, boki mogą być instalowane w jednej linii technologicznej, jak również połączać się w jednolitą konstrukcję, co pozwala na odlewanie produktów o większej długości – 24 i 36 m. b.

Przekrój produktu betonowego może się zmieniać wg szerokości dzięki szerokiemu zakresowi ruchu boków – do 1 m (opcjonalnie można zwiększyć skok boków). Zmiany przekroju wg wysokości dokonywane są przez niedolanie betonu lub dzięki specjalnej wkładce, ktora została zamontowana na palecie nieruchomej. Standardowy przekrój maksymalny dla wysokości 1 100 mm (rozmiar można zmienić odpowiednio do wymagań Klienta).

Opcjonalnie, boki mogą być wykonane segmentowo, czyli po 1, 2 lub 3 m. b., co zapewnia łatwe i szybkie odpowiednie dostosowanie do wykonania niezbędnych zmian przekroju produktu betonowego.

Ponadto, boki mogą być wyposażone w specjalne wstawki-odciski do zwężenia przekroju belki betonowej w określonych miejscach.

 

Produkcja belek sprężenia uprzedniego za pomocą zestawu boków "M-Konstruktor"

Między bokami, za pomocą oporów do napinania zbrojenia, przeciągane są liny stalowe do zbrojenia. Następnie, przy użyciu podnośnika hydraulicznego liny są naciągane ora układana zostaje mieszanka betonowa. Po tym jak beton osiągnie wytrzymałość szalunku, następuje płynne poluzowanie lin stalowych. W tym samym czasie, siła bierna od napinania liny/zbrojenia jest początkowo przenoszona na specjalne opory, a po ułożeniu i utwardzeniu betonu urządzenia napinające są uwalniane, a zbrojenie/lina, kurcząc się, przenosi siły ściskające na beton. Następnie gotowy produkt betonowy jest bezpiecznie usuwany i wysyłany do magazynu.

Wytwarzanie konstrukcji sprężonych uprzednio wymaga zawsze szczególnej staranności. Na przykład, wypełnienie kanału zaprawą cementową o niskiej jakości może doprowadzić do korozji zbrojenia, zmniejszenia wytrzymałości i trwałości całej konstrukcji.

Opór do napinania prętów zbrojeniowych

W chwili obecnej najwięcej popularnym sposobem na naprężenie liny stalowej jest naprężenie hydrauliczne każdej pojedynczej liny za pomocą specjalnych podnośników, a cały wysiłek z tego wysiłku jest przenoszony na opór, który jest również produkowany przez Firmę "M-Konstruktor".