Formy metalowe do slupów SW

Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW

Przeznaczenie

Podpory linii energetycznych — to konstrukcja przeznaczona do utrzymywania przewodów, lin burzowych, linii światłowodowych, a także urządzeń oświetleniowych, znajdujących się na określonej odległości od siebie i od ziemi.

Podpory linii energetycznych mogą być wykonane z metalu, żelbetu, drewna, a także z kompozytów. Główną zaletą żelbetowych podpór linii energetycznych jest ich trwałość, odporność na korozję i odczynniki chemiczne. Do wad należy zaliczyć sporą wagę i częste przypadki uszkodzenia podczas transportu. Takie podpory są wykonane z ciężkiego betonu ze wstępnie naprężonym zbrojeniem. Rodzaj konstrukcji wybiera się w zależności od przewidywanej klasy obciążenia wiatrem, a także od wysokości układanych sieci.

Rodzaje i cechy metalowej formy do podpór linii przesyłowej „M-Konstruktor”

Firma „M-Konstruktor” produkuje formy metalowe do podpór linii energetycznych o różnych długościach i konfiguracjach. Za pomocą form linii energetycznych można wytwarzać podpory serii WS, SW, SNW, SN, USO. Możliwe jest również wytwarzanie tak zwanych „przystawek” - podpór przystawnych lub oporowych. Formy metalowe „M-Konstruktor” są wielomiejscowe — z liczbą sekcji od 2 do 6. Na życzenie klienta wyposażenie jest uzupełniane płaszczem wodnym lub parowym.

Wszystkie spoiny na powierzchni formującej form metalowych „M-Konstruktor” są dokładnie czyszczone, co pozwala uzyskać doskonałą jakość produktu betonowego i uniknąć na nim odprysków. Biorąc pod uwagę, że formy są siłowe i muszą wytrzymywać naprężenia zbrojenia, inżynierowie obliczają wszystkie opcje obciążeń formy, a dopiero potem wybierają materiał niezbędny do ich produkcji. Eliminuje to ugięcia formy w wyniku naprężenia zbrojenia, a rozszalunkowanie gotowych produktów jest łatwe.

Formy metalowe „M-Konstruktor” wygodnie jest transportować i umieszczać w komorze parowej, ponieważ można je łatwo układać w stosy. Produkcja form do podpór linii energetycznej jest regulowana przez GOST 25781-83.

Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW
Formy metalowe do slupów SW

Wersje

Seria WS, SW, SNW, SN, USO.

Możliwe jest wykonanie podpór przystawnych lub oporowych, wielomiejscowych form metalowych o liczbie sekcji od 2 do 6, dodatkowe wyposażenie w płaszcze wodne lub parowe.

Technologia produkcji

Proces produkcji żelbetowych podpór linii energetycznych przy użyciu form metalowych jest następujący:

 1. Przygotowanie formy - Przed wylaniem mieszanki betonowej forma metalowa jest traktowana specjalną substancją.
 2. Układanie prętów zbrojeniowych - Następnie do formy jest układane zbrojenie podłużne i poprzeczne, zbrojenie podłużne jest naprężane za pomocą podnośników hydraulicznych lub ogrzewania elektrycznego.
 3. Wylewanie mieszanki betonowej - Po naprężeniu zbrojenia wylewa się mieszankę betonową.
 4. Uszczelnienie - Za pomocą wibratora wgłębnego lub platformy wibracyjnej następuje uszczelnienie.
 5. Parzenie - Po uzyskaniu wytrzymałości na rozciąganie metalową formę umieszcza się w komorze parzenia.
 6. Uzyskanie wytrzymałości - W obecności płaszcza parowego przyspieszenie uzyskanie wytrzymałości osiąga się za pomocą gorącej wody lub przegrzanej pary.
 7. Rozszalunkowanie form - Po eliminacji naprężenia zbrojenia następuje rozszalunkowanie form i następnie ich czyszczenie.

Rodzaje i właściwości form metalowych do słupów linii elektroenergetycznych „M-Konstruktor”

Spółka „M-Konstruktor” produkuje formy metalowe do słupów linii elektroenergetycznych o różnej długości i konfiguracji. Za pomocą form do linii elektroenergetycznych można produkować słupy serii ВС, СВ, СНВ, СН, УСО. Także możliwe jest wytwarzanie „przystawek”, tak zwanych przystawianych lub podporowych słupów. Formy metalowe produkowane przez spółkę „M-Konstruktor” są wielomiejscowe — z ilością sekcji od 2 do 6. Na życzenie zamawiającego sprzęt uzupełniany jest płaszczem wodnym lub parowym.

Wszystkie spoiny spawalnicze na powierzchni formującej form metalowych „M-Konstruktor” są starannie oczyszczane, co pozwala osiągnąć doskonałą jakość wyrobu betonowego i uniknąć jego odprysków. Biorąc pod uwagę, że formy są siłowe i powinny wytrzymywać napięcie zbrojenia, inżynierowie obliczają wszystkie warianty obciążeń na formę i tylko po tym dobierają potrzebny do produkcji materiał.  To wyklucza ugięcia formy w wyniku napięcia zbrojenia, a rozszalowanie gotowych wyrobów dokonywane jest łatwo.

Oprócz tego formy metalowe „M-Konstruktor” wygodne są w transporcie oraz rozmieszczeniu w komorze parowej, ponieważ są łatwo sztaplowane. Wytwarzanie form do słupów linii elektroenergetycznych reglamentowane jest przez GOSTem 25781-83.

Linia technologiczna do produkcji podpór linii elektroenergetycznej typu SW

Specjaliści zakładu pomogą Ci wybrać, wyprodukować, dostarczą dla Ciebie na podany adres i, jeśli to będzie to potrzebne, przeprowadzą rozruch urządzeń do produkcji żelbetowych podpór linii energetycznych: SW-95, SW-105 i SW-110.

W skład zestawu mogą wchodzić następujące urządzenia:

 • metalowa forma SW-95, na pięć miejsc, z płaszczem parowym lub bez płaszcza parowego;
 • metalowa forma SW-105, na pięć miejsc, z płaszczem parowym lub bez płaszcza parowego;
 • metalowa forma SW-110, na pięć miejsc, z płaszczem parowym lub bez płaszcza parowego;
 • maszyna do cięcia zbrojenia;
 • giętarka do zbrojenia;
 • podnośnik hydrauliczny z zestawem tulei zaciskowych;
 • przyrząd do pomiaru napięcia zbrojenia;
 • dystrybutor betonu;
 • stół wibracyjny lub zestaw wibratorów wgłębnych;
 • wytwornica pary.

 

Poinformuj specjalistów zakładu o:

 • szacowanej wydajności w ciągu doby, którą chcesz uzyskać (liczba stojaków/dzień.);
 • obecności komory parowej w zakładzie,
 • parametrach hali produkcyjnej (szerokość, długość, dostępność i udźwig dźwigu mostowego);
 • zapotrzebowaniu na sprzęt do pracy ze zbrojeniem;
 • zapotrzebowaniu na stół wibracyjny i dystrybutor betonu;
 • potrzebie prac rozruchowych.

Zalety

Doskonała gładkość i wysoka jakość produktu betonowego - Wszystkie spoiny na powierzchni formującej form metalowych „M-Konstruktor” są dokładnie czyszczone, co pozwala uzyskać doskonałą jakość produktu betonowego i uniknąć odprysków.

Wygodny transport - formy metalowe „M-Konstruktor” jest wygodnie transportować i umieszczać w komorze parowej, ponieważ można je łatwo układać w stosy.

Zgodność z GOST - produkcja form do podpór linii energetycznych jest regulowana przez GOST 25781-83.

 

Prosimy Państwa o wysyłanie zapytania na pocztę elektroniczną: info@m-konstruktor.ru.