Formy metalowe do rur do mikrotunelowania

Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 2420 mm.

Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 2420 mm.
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 2420 mm.
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 2420 mm.
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 2420 mm.
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 2420 mm.
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 2420 mm.

Technologia mikrotunelowania otrzymała szerokie zastosowanie podczas budowy podziemnych sieci infrastrukturalnych, w szczególności w tych przypadkach, gdy nie można tego zrobić w standardowy sposób. Technologia ta jest szczególnie istotna dla zagospodarowania podziemnych sieci infrastrukturalnych w warunkach gęstej zabudowy miejskiej, pod autostradami, akwenami, torami kolejowymi, pasami startowymi oraz w historycznych ośrodkach kultury. Mikrotunelowanie polega na przecisku pneumatycznym rur przewodowych w ślad za umieszczonym na ich czele urządzeniem zwanym głowicą, które przeciskane drąży tunel. Rury mają wymaganą średnicę.

Żelbetowe rury do mikrotunelowania powinny wyróżniać się szczególnymi właściwościami, a mianowicie muszą mieć wysoką wytrzymałość i odporność na mróz, a formy do rur do mikrotunelowania muszą spełniać wysokie wymagania końcowego wyrobu. Nasza firma oferuje Państwu produkcję form do rur dla bezwykopowej technologii własnej produkcji zgodnie z ustalonymi normami technicznymi. Wysokiej jakości kontrola, realizowana na każdym odcinku produkcji formy do odlewu, pozwala zagwarantować wymaganą jakość wyrobu metalowego.

Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm.

Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm
Formy metalowe do rur do mikrotunelowania ∅ 1000 mm

Skład instalacji do formowania rur

Instalacja formowania rur metodą mikrotunelowania, zastosowana w naszej firmie, składa się z kilku poszczególnych jednostek:

  • nieruchomego stoiska, które służy do utrzymywania na jednym poziomie palety oraz wewnętrznej obudowy  wobec siebie;
  • palety,która jest jednocześnie dolnym elementem formującym oraz centrująca zewnętrzną obudowę;
  • zewnętrznej obudowy, wyposażonej w blokady i szyny prowadzące dla zapewnienia rozmiaru rur żelbetonowych;
  • wewnętrznej obudowy, wyposażonej w przesuwny klin z napędem hydraulicznym;
  • łuku kształtującego, służącego do formowania górnej krawędzi wyrobu żelbetonowego;
  • nakładki колпака, zabezpieczającej przestrzeń wewnętrzną przed dostaniem się mieszanki betonowej i służącej do kierowania betonu ;
  • siłowników hydraulicznych, przy pomocy których odbywa się poruszanie klina w wewnętrznej obudowie;
  • dzielników strumienia, zapewniających synchroniczną pracę siłowników hydraulicznych;
  • trawersów.

U nas możecie Państwo zamówić formy do rur o średnicy od 600 do 3000 mm. Formy mają składający się rdzeń, który zapewnia łatwe rozszalowanie gotowego wyrobu.

Koszt instalacji do produkcji betonowych rur do mikrotunelowania.

Koszt instalacji dla rur do mikrotunelowania zależy od wielu czynników i jest obliczany indywidualnie. Nasi eksperci są gotowi szybko obliczyć koszt sprzętu dla rur żelbetowych zgodnie z Państwa wymaganiami technicznymi.

Download “Microtunneling pipe moulds” presentation