Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych

Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych
Formy metalowe do płyt stropowych kanałowych

Gdzie się wykorzystuje płyty stropowe kanałowe?

Płyty stropowe kanałowe są to prefabrykaty żelbetonowe, które są wykorzystywane do budowania budynków o różnym przeznaczeniu jako stropy. Betonowe płyty stropowe kanałowe  są najbardziej popularnym i rozpowszechnionym rodzajem prefabrykatów betonowych. To się tłumaczy tym, że wyróżniają się odpornością na wykrzywienia, dobrą dźwiękoizolacyjnością i izolacją cieplną, wytrzymują duże obciążenia.

Produkcja płyt stropowych kanałowych.

Konstrukcyjnie betonowe płyty stropowe kanałowe stanowią prostopadłościan z pustą przestrzenią w postaci rur, ułożonych wzdłużnie. Produkcja płyt z okrągłymi pustymi przestrzeniami podlega normom GOST  9561-91. Wyroby produkowane są metodą wypełniania mieszanką betonową formy metalowej dla takich płyt, w której również układa się zbrojenie.

Konstrukcja formy do płyt tropowych kanałowych  przewiduje specjalne otwory, w których umieszczane są punce (tworzące pustkę rury). Pustki pozwalają odciążyć całą konstrukcję płyty i zaoszczędzić beton.

Wstępnie za pomocą specjalistycznego sprzętu formy do płyt stropowych kanałowych układane są na stole wibrującym. Gdy zbrojenie jest naprężone I punce znajdują się wewnątrz formy, konstrukcję wypełnia  betonem i przykrywa się dodatkowym ciężarem.

Stół wibrujący włącza się i rozpoczyna  uszczelnienie betonu. Gdy beton uszczelnił się do wymaganego stopnia, dodatkowy ciężar jest usuwany, punce są usuwane z formy, a forma jest wysyłana do komory z płaszczem parowym, aby przyspieszyć proces osiągniecia wytrzymałości betonu celem ich rozszalowania. Po  8-10 godzinach płyty stropowe kanałowe są wyjmowane z komory z płaszczem parowym i wysyłane do magazynów.

Formy metalowe do płyt stropowych  firmy “M-Konstruktor”

Jakość gotowych płyt zależy od jakości form metalowych do płyt kanałowych stropowych, zbrojenia, betonu i całego sprzętu, który jest wykorzystywany w procesie produkcji. Firma "M-Konstruktor" produkuje metalowe formy do płyt z pustymi przestrzeniami z wysokiej jakości stali, z zachowaniem wszystkich wymiarów zgodnie z normami GOST.

Formy składają się z formującej tacy z metalu z ogranicznikami, na które  się napina zbrojenie przed zalaniem betonu i otwierane burty lub zdejmowalne ramki z otworami do punc.

Oprócz form do do płyt stropowych, w firmie "М-Konstruktor" można zamówić dodatkowy sprzęt: 

  •  punce z instalacją do ich usuwania,
  •  stół wibrujący, płyta wibrująca.

Przy zamówieniu dwóch czy więcej from są zniżki.

Zakup form metalowych oraz sprzętu do produkcji prefabrykatów żelbetonowych  jest korzystnym rozwiązaniem dla zakładów, co pozwala na otrzymanie jakościowego gotowego produktu, który jest wykonany ściśle wg norm GOSTu.