Formy metalowe do falochronów heksabitów

Formy metalowe do falochronów heksabitów
Formy metalowe do falochronów heksabitów
Formy metalowe do falochronów heksabitów
Formy metalowe do falochronów heksabitów
Formy metalowe do falochronów heksabitów
Formy metalowe do falochronów heksabitów

Przeznaczenie falochronów heksabitów

Falochrony heksabity zaliczane są do fasonowych bloków betonowych (na równi z falochronami czworonogami, heksalegami i innymi) i wchodzą w skład kompleksowych budowli wzmacniających brzeg różnego typu i przeznaczenia w celu zapewnienia potrzebnej pewności i bezpieczeństwa przy eksploatacji akwenów, cumowisk i stanowisk podwodnych. Falochrony heksabity mają złożony kształt geometryczny, odlewane są bez zastosowania zbrojenia, produkowane są o masie od 1 do 25 ton.

W zależności od celów budowli hydrotechnicznej falochrony heksabity układane są jednowarstwowo, dwuwarstwowo, na styk, z zastąpieniem, z zarzucaniem lub narzucaniem, i formują osłony niestosowane do celów wypoczynkowych, w skuteczności rozpraszania energii fal równoważne są plażom, ale w odróżnieniu od ostatnich posiadają dużą stateczność i wprawie nie potrzebują okresowych uzupełnień.

Produkcja falochronów heksabitów

Dla wytwarzania heksabitów formę metalową ustawia się na stół wibracyjny i smaruje specjalną mieszaniną, która wyklucza przyklejanie betonu do wewnętrznych ścianek formy. Formę metalową wypełnia się betonem przeznaczonym do stosowania w budowlach hydrotechnicznych mającym skład mniej podatny na oddziaływanie agresywnego środowiska wody morskiej.

Dla lepszego zagęszczenia mieszanki stosowane są stół wibracyjny i wibratory ręczne, w razie potrzeby montowane są specjalne place do wibratorów.

Wypełnioną betonem stalową formę ustawia się w komorze parowej, gdzie utrzymywane są określone warunki: temperatura +60 + 80 С i wilgotność do 100%. W tych warunkach beton osiąga swoją wytrzymałość do rozszalowania po 10 – 20 godzinach, co jest do 20 razy szybsze, niż przy naturalnym krzepnięciu.

Po osiągnięciu przez beton potrzebnej wytrzymałości dokonywane jest rozszalowanie formy. Otwierane są zamki, część formy jest zdejmowana, a inne są odchylane, wyrób wyjmuje się. Po czym formę metalową należy oczyścić, i jest ona gotowa do dalszego wykorzystania.

Formy metalowe do falochronów heksabitów od „M-Konstruktor”

Spółka „M-Konstruktor” ma bogate doświadczenie w produkcji form metalowych różnego przeznaczenia, w tym również form do produkcji elementów wzmacniających brzeg budowli hydrotechnicznych. Wysoka jakość stalowych form od „M-Konstruktor” zapewnia możliwość produkcji falochronów heksabitów z gładką powierzchnią i poprawną geometrią.

Formy do falochronów heksabitów od „M-Konstruktor” są dostępne w dwu- i czteromiejscowych wersjach, odpowiadają GOSTowi i stosowane są do produkcji wszystkich rodzajów falochronów heksabitów: Гб-1, Гб-1,5, Гб-3, Гб-5, Гб-7, Гб-10, Гб-13, Гб-20, Гб-25, Гб-40.

Wartość wytwarzania form do falochronów heksabitów

Wartość wytwarzania formy metalowej do produkcji falochronów heksabitów zależy od rozmiarów gotowych wyrobów betonowych. Szczegółową informację dotyczącą wartości i terminów wytwarzania formy metalowej do falochronów heksabitów, można uzyskać od naszych specjalistów pod numerem telefonu +7 (81153) 6-10-05, a także przez e-mail: info@m-konstruktor. Dostawa form metalowych dokonywana jest do wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej.