Formy metalowe do barier drogowych New Jersey

Zastosowanie bloków betonowych „New Jersey”

Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey

Bariery drogowe „New Jersey” są to bloki żelbetonowe stosowane w modułowych, prefabrykowanych konstrukcjach do zapobiegania zjazdu pojazdu z pobocza i budowli mostowej (mostu, wiaduktu, estakady itp.), przejazdu przez pas dzielący, zderzeniu z przeciwnym pojazdem, najazdu na masywne przeszkody i budowle rozmieszczone na poboczu i w pasie drogowym. Produkowane są z obliczeniem podstawowej właściwości – zdolności powstrzymania. Zdolność powstrzymania bloku betonowego typu „New Jersey” na wprost zależy od masy, wysokości i formy powierzchni ze zmiennym nachyleniem.

Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey

Wytwarzanie barier drogowych „New Jersey”

Bariery wytwarzane są metodą wypełnienia betonem form metalowych typu „New Jersey”, na które uprzednio nanoszona jest smarująca mieszanina, układane jest zbrojenie, zgodnie z technologicznymi procesami produkcji przedsiębiorstwa-zamawiającego. W skrzydłach formy metalowej przewidziane są specjalne otwory, w które w określony sposób ustawiane są elementy przeznaczone do połączenia gotowych barier między sobą w ogólną konstrukcję, zapobiegające przemieszczeniu lub nachyleniu bloków w stosunku do siebie. Dokonywane jest ustawienie wypełnienia w postaci pustych wkładów. Skrzydła formy metalowej wyposażone są w gumowe uszczelniacze, co nie pozwala na odpływ mleczka betonowego.

Konstrukcja formy metalowej przewiduje specjalne place do ustawienia wibratorów, które zapewniają odpowietrzenie oraz lepsze zagęszczenie mieszanki. Po skurczu betonu wyrób zostawiany jest do osiągnięcia przez beton wytrzymałości do rozszalowania.

Przed rozszalowaniem należy zdjąć belki niosące wypełnienia w postaci pustych wkładów, tulei skierowania kotw i wykręcić śruby wypełnień ze skrzydeł. Wyjęcie wyrobu z formy dokonywane jest mechanicznie.

Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey

Formy metalowe do barier drogowych „New Jersey” od „M-Konstruktor”

Zakład „M-Konstruktor” specjalizuje się w produkcji stalowych form do wytwarzania żelbetonowych wyrobów oraz posiada wszystkie potrzebne zasoby, moce produkcyjne, urządzenia, wykwalifikowanych pracowników i bazę materiałowo-surowcową do zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Formy do betonowych bloków „New Jersey” od „M-Konstruktor” produkowane są zgodnie z GOSTem oraz technicznymi rysunkami szalunkowymi z uwzględnieniem indywidualnych wymagań technicznych zamawiającego i mogą być pojedyncze lub podwójne i stosowane do produkcji każdych rodzajów barier drogowych z betonu typu „New Jersey”:

  • Blok bariery drogowej jednostronny;
  • Blok bariery drogowej dwustronny;
  • Blok bariery drogowej dwustronny przejściowy;
  • Blok bariery drogowej dwustronny końcowy.
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey
Formy metalowe do barier drogowych New Jersey

Wartość wytwarzania form do bloków betonowych „New Jersey”

Informację dotyczącą wartości i terminów wytwarzania formy metalowej na bariery drogowe „New Jersey”, można uzyskać od naszych specjalistów pod numerem telefonu +7 (81153) 6-10-05, a także przez e-mail: info@m-konstruktor.ru. Dostawa formy metalowej dokonywana jest do wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej.