Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych

Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych

Żelbetonowe pierścienie do włazów kablowych

Podczas budowy sieci elektrycznych oraz innych sieci komunikacyjnych stosowane są włazy kablowe do ochrony i ułatwienia konserwacji węzłów. Każdy produkt ma oznaczenie odzwierciedlające rodzaj konstrukcji, rodzaj zbrojenia oraz podane wymiary gabarytowe.

Włazy kablowe komunikacyjne zawierają dwie części, dolną i górną, które z kolei zawierają poziome powierzchni i połowy ścian bocznych. Górna część jest wyposażona w otwór na właz (średnica otworu na właz wynosi zawsze 600 mm). Z reguły, ściany produktów są wyposażone w haczyki do montażu i zaczepy. Istnieje kilka modyfikacji pierścieni włazów kablowych. Zależnie od miejsca instalacji rozróżnia się produkty kątowe, przelotowe i stałe. Najczęściej używane są stałe włazy kablowe. Wg kształtu KKS może być prostokątny, okrągły, pryzmatyczny.

Istnieje pięć podstawowych modeli żelbetowych włazów kablowych: KKS 1, KKS 2, KKS 3, KKS 4, KKS 5. Numer oznaczenia pokazuje rozmiar produktu od małego do dużego (1 — 5). Włazy kablowe studnie KKS 1 i KKS 2 są czworościenne, a modele KKS 3, 4, 5 są ośmiokątne.

Liczby 10 i 80 na oznaczeniu produktu wskazują obciążenie, które może wytrzymać studnia (10 — dla stref dla pieszych, 80 — dla jezdni).

Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych

„M-Konstruktor” wykonuje uniwersalne formy stalowe do włazów kablowych studni KKS. Ponieważ górna i dolna część włazów z betonu zbrojonego są takie same i różnią się tylko obecnością otworu studni na właz w górnej części, można je wykonać w jednej formie, używając w tym celu wyjmowanego pustego rdzenia do włazu do produkcji górnej części. Rdzeń formy stalowej KKS jest przyspawany do palety (w przypadku potrzeby można zamówić kilka palet z rdzeniem oraz jedną skorupą, co w dużym stopniu przyspiesza proces produkcji oraz obniża koszty sprzętu). Demontaż szalunku NIE jest wykonywany przez złożenie boków, ale za pomocą łączników w dwóch ukośnych narożnikach, co w dużym stopniu przyspiesza proces produkcyjny i zapewnia integralność produktów gotowych.

Formy stalowe do produkcji studzien włazowych VS (z możliwością dostosowania do VG)

Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych
Formy metalowe dla studni kablowych i kanalizacyjnych

Ujednolicone podziemne włazy studnie żelbetowych są wykorzystywane do instalacji sieci komunikacyjnych. Służą głównie do zapewnienia pracownikom serwisu dostępu do komunikacji, jak również do podłączenia rurociągów, instalacji sprzętu. Ze względu na to, iż ujednolicone studnie muszą charakteryzować się trwałością, szczelnością, wytrzymałością, odpornością na skrajne temperatury i korozję, na ich produkcję nakładane są surowe wymagania. Nasza firma oferuje formy stalowe do produkcji pierścieni studni zgodnie z GOST 8020-90 i serii 3.900.1-14. Do produkcji studni podziemnych dla sieci użytkowych stosowany jest ciężki beton i siatkę zbrojeniową o grubości do 1 mm.

Zależnie od celu wyróżnia się kilka odmian takich urządzeń:

  • studnie odwadniające (VS),
  • studnie kanalizacyjne (KS),
  • studnie wodociągowe (VD),
  • studnie wodociągowe i gazowe (VG).

Struktura studni VS — to monolityczna komora odwadniająca z dnem i otworem przelotowym. Istnieją trzy podstawowe rodzaje studni odwadniających: VS-15, VS-12, VS-10. Studnie VG są stosowane w tworzeniu sieci gazowych i wodnych, różnią się od studni VS brakiem otworów na dole cylindra.

Formy stalowe pierścieni włazowych studni VS (z możliwością dostosowania do VG) „M-Konstruktor”

Firma „M-Konstruktor” produkuje formy stalowe do ujednoliconych komór studniowych do różnych celów, a także formy stalowe do produkcji dodatkowych elementów studni podziemnych (formy płyt stropowych, pierścieni nośnych, płyt nośnych, płyt dennych). Strukturalnie, formy stalowe do ujednoliconych studni „M-Konstruktor” zawierają następujące elementy: skorupa zewnętrzna, rdzeń, paleta, pusty rdzeń do otworów technicznych. W przypadku powstanie potrzeby możesz zamówić dodatkowe wyposażenie do produkcji studni żelbetowych. Formy stalowe studzien włazowych VS są wykonane z możliwością dostosowania do produkcji studzien włazowych VG.