Formy do falochronów czworonogów

Falochrony czworonogi to kręcone bloki z betonu, przeznaczone do ochrony linii brzegowej od rozmycia . Produkowane są metodą odlewu betonu hydrotechnicznego do specjalnych metalowych form. W Federacji Rosyjskiej produkcja falochronów jest regulowana GOSTem 20425-75. Falochrony czworonogi to są sprawdzone konstrukcje, które udowodniły skuteczność obrony linii brzegowych w różnych krajach.

Szczególny kształt zapewnia konstrukcji stabilność oraz przyczynia się do trwałej spójności wyrobów między sobą, co zapewnia gwarantowaną ochronę przed falami. Tak więc, na przykład, w Japonii, kraju, gdzie żywioł często przypomina o sobie, połowa linii brzegowej jest wyposażona w "czworonożnych", które chronią ją przed erozją. Ponadto, takie falochrony otrzymały szerokie zastosowanie przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony obszarów portowych i statków.

Pierwszy falochron czworonóg został wymyślony we Francji w 1950 roku (laboratorium "Dauphinois d’Hydraulique" w Grenoble).

Formy metalowe do falochronów czworonogów Т-0.7

Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów

Formy metalowe do falochronów czworonogów Т-3

Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów

Formy metalowe do falochronów czworonogów Т-5

Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów

Formy metalowe do falochronów czworonogów Т-7,8

Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów

Formy metalowe do falochronów czworonogów Т-13

Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów

Formy metalowe do falochronów czworonogów Т-20

Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów

Formy metalowe do falochronów czworonogów Т-1,5

Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
Formy do falochronów czworonogów
 

Formy metalowe do falochronów czworonogów 
"M-Konstruktor" 

Formy metalowe do falochronów czworonogów w złożonym stanie konstrukcyjnie stanowią cztery połączone ze sobą obcięte stożki. Formy do falochronów, które produkuje firma "M-Konstruktor", są składane. Składają się z jednej dolnej części czyli podstawy i trzech części, nadających kształt. Betonowa mieszaka wlewa się przez górny otwór formy. Formy produkowane są z blach ze wzmocnieniem wzdłuż konturów.

M-Konstruktor wytwarza formy do produkcji falochronów wszystkich rozmiarów zgodnie z GOSTem: Т −1,5; Т-3; Т-5; Т-7,8; Т-10; Т-13; Т-20; Т-25 (cyfra w nazwie oznacza ciężar gotowego wyrobu w tonach).

Produkcja falochronów czworonogów za pomocą metalowych form "M-Konstruktor" wymaga wykonania sekwencji prostych operacji technologicznych: smarowanie elementów formy, montaż części, wylewanie betonu hydrotechnicznego, zagęczczanie mieszanki betonowej za pomocą wibratora, utwardzenie wyrobu, rozszalunek falochronu, czyszczenie formy.

Formy metalowe do takich falochronów stanowią dość skomplikowaną techniczną konstrukcję, a ich wykonanie wymaga wysokich kwalifikacji specjalistów na wszystkich etapach pracy. Jakość produkowanych form metalowych do falochronów czworonogów w naszej firmie potwierdzona jest Międzynarodowym Certyfikatem ISO-9001, wg którego wszystkie elementy metalowe, produkowane w "M-Konstruktor", są zgodne z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami technicznymi.

Download “Tetrapod steel moulds” presentation

Koszt gotowych form do produkcji falochronów

Koszt wyprodukowania formy metalowej dla falochronów zależy od rozmiaru wyrobu oraz niezbędnej liczby.


W praktyce zakup form do falochronów i produkowania umocnień nadbrzeżnych bezpośrednio na miejscu jest dość powszechny, wydajny i z reguły jest ekonomicznie opłacalny ze względu na złożoność transportu wyrobów gotowych.

Uzyskać porady i kupić formy metalowe do falochronów w naszej firmie można, kontaktując się z naszymi specjalistami w dowolny sposób.